orzyc-narew.pl

orzyc-narew.pl

stowarzyszenia katolickie

stowarzyszenia katolickie

Wszystkie ziemskie małżeństwa są przygotowania do nadchodzącego wesele Baranka swojemu Kościołowi. Nic nie jest bardziej istotne dla ciała Chrystusa niż przygotowania do jego ślubu – to małżeństwo stanąć przed nim oczyszczeni z grzechu, bez zarzutu, i posłuszni Jego Słowu.palce młotkowate

Powiernikami Chrystusa musi wywyższyć prawo biblijne ustalenie miasto Boże, aby znane boli świata woli i przeznaczenia Boga, nie chcąc zejść ze ściany jak Nehemiasza pomimo wezwań do Sanabllat, Tobiasza i Geshem dzisiejszy –reaching się ateiści, jak Julian Barnes, który pisze: „nie wierzę w Boga, ale tęsknię za nim … chrześcijaństwo jest jednak piękne kłamstwo … ale, budzę się w panice w wynajętym świata, sam … zupełnie sam, krzycząc … Och, no..Oh, nie … „

stowarzyszenia katolickie

Musimy mu powiedzieć, że nie jest sam, że nie jest kłamstwem … że Ranny Chirurg widzi poprzek wieki, a Jego krzyż w Jego pięknej prawdy.

stowarzyszenia katolickie

„A światło świeci w ciemności i ciemność jej nie przyjęli” (J 1, 5).

Merle W. Temple

– autor artykułu