Interes rolniczy

Kapitał w rolnictwie

Pewność tego interesu, utwierdza
jeszcze dobrze obmyślane umorzenie całego kapitału
zakładowego w przeciągu lat 10, co rocznym
wylosowaniem części sprzedanych akcji, których
wysokość ustanowioną jest po. Gdy
zaś fabryka ta, nieustannie do wydoskonalenia
swych wyrobów’ na wzór zagranicznych dąży; spodziewać
się należy, iż za większym swym rozwinięciem,
zastąpi zupełnie w handlu dotąd sprowadzane
obce tego rodzaju towary, które przy wzrastającym
odbycie do Cesarstwa, postęp i powodzenie
jej zapewnią, a tern samem konkurencję
obcą skutecznie usuną i wystawią ogłoszenie sprzedam rozmaryn.

Z serca wiec życzyć winniśmy,
ażeby to jedyne i nie ryzykowne przedsięwzięcie
akcyjne, jak najrychlej podług zamierzonego
planu rozwinięte zostało, i posłużyło
za wzór godny naśladowania i do innych ważniejszych
interesów, oraz tylu w kraju naszym nietkniętych
a bardzo zyskownych przemysłów’.
Nie ma wątpi i w ości, że to przedsięwzięcie skromne,
wysoko nie sięgające, a tak porządnie ułożone
się musi, chyba by akcjonariusze, mający
w swym ręku cały interes oraz skup papryki, sami jego nadzoru
i kontroli zaniedbali.

Panuje u nas śmieszny przesąd, że tu nigdy podobne
przedsiębiorstwa przez akcje udać sic nie
mogą, z powodu, że pierwsze tego rodzaju próby
źle się skończyły. Niechaj wolno będzie spytać
głoszących to dziecinne, oklepane zdanie, dla
czego udać sic nie mogą? Czy zawód w niektórych
przedsięwzięciach przez publiczność doznany?
ma być smutną wyrocznią o wszystkich innych
których się tylko dotkniemy? Więc już nie ma środka
do uniknięcia błędów, poprawienia złego, które
się do żywotnych, najważniejszych zadań ekonomicznych
kraju, na samym wstępie wcisnęły?
Wszędzie zdarzają się podobne przypadki, a jednak
postęp rozsądny, przed trudnościami
nigdzie się nie cola.

Zakłady przemysłowo-rolnicze

Cała Europa,
daje nam codzienny i coraz nowe tego
usilnego dążenia zadziwiające przykłady, w rozwijaniu
zakładów przemysłowych, interesów’ handlowych,
dróg żelaznych, żeglugi po oceanach i tysiącznych
dalszych spekulacjach, które pomimo
przypadkowych przeszkód lub strat, najświetniejszym
przecież powodzeniem są uwieńczone.
Wobec tylu najpiękniejszych pomysłów naszego
wieku, tak szczęśliwie wykony, my zrażeni
drobnostką, z niedowierzaniem patrząc się na
tego upiora, stójmy sobie z założonymi rękami i
nic nie róbmy, kiedy mamy zupełną swobodę do
działania na tej zbawiennej drodze, po której ośmielone
ludy zachodu, parte siłą cudownego motora
pary, idą na wyścigi wytwarzać nowe bogactwa,
gromadzić niezliczone skarby, nie tylko dla
siebie, ale jeszcze i dla przyszłych pokoleń!