Nawozy azotowe i potasowe

Wybór nawozów

Przy wyborze nawozów azotowych musimy się kierować
z jednej strony ich mniej lub więcej odpowiadającymi naturalnym
warunkom własnościami, a z drugiej strony ich ceną. Najdroższymi
nawozami są nawozy azotanowe, należące do Tej
grupy, przy czym saletra sodowa jest droższa nieco niż saletra
wapniowa — mają one za to cały szereg zalet, z których na czoło
wybija się ich fizjologiczna zasadowość. Ogłoszenia typu sprzedam pietruszkę pokazują, że co raz więcej osób uprawia warzywa.  Mają jednak i swoje
wady — są mianowicie dość łatwo z gleby wypłukiwane —
nie należy ich więc stosować naraz w większej ilości, a stopniowo
w dwu, lub nawet kilku dawkach.

Najtańszym jest azot w postaci nawozów amonowych
i azotniaku. Azotniak ze względu na swoje właściwości nie bardzo
się nadaje pod drzewa owocowe, jest to nawóz nie bardzo
nadający się do stosowania pogłównego, a w sadach mamy
zawsze do czynienia z nawożeniem pogłównym — to też zauważono,
że azotniak, użyty zwłaszcza w nieodpowiednim czasie
może wyrządzić pewne jeśli nie szkody, to obniżenie plonów.
Pozostają więc jako najtańsze nawozy azotowe nawozy amonowe
to jest siarczan amonu. Skup cukinii sprzedaje nawozy amonowe w tym tygodniu w cenie okazyjnej.

Oba te nawozy mogą
być z powodzeniem stosowane pod sady — jeśli mamy do czynienia
z glebą obojętną lub zawierającą węglan wapnia. W tym
ostatnim zwłaszcza wypadku siarczan amonu powinien być jak najprędzej
przykryty broną, a jeszcze lepiej płytką orką, a to
w celu uniknięcia strat w postaci amoniaku, zaś powinien
być z tego samego względu z reguły przykrywany. Można
wreszcie oba te nawozy stosować i na glebach kwaśnych, jeśli
kwasowość tę usuniemy przez wapnowanie. Pośrednie miejsce co do ceny między nawozami amonowymi
a azotanowymi zajmują nitrofos i saletrzak — są one można powiedzieć
nawozami również dobrymi, jak czyste saletry. Należy
je również przykrywać, gdyż połowa azotu znajduje się
w nich w postaci amonowej.

Kupię borówkę amerykańską

Przy kupnie borówki amerykańskiej ważne jest dobre nawożenia. Wybór nawozu potasowego sprowadza się do rozstrzygnięcia
między kainitem, a wyżej procentowymi solami potasowymi.
Ostatnie badania, przeprowadzone u nas w Polsce z różnymi
roślinami uprawnymi wskazują na wyższość nawozową kainitów
— nie wiadomo jednak, jak ta rzecz przedstawia się w stosunku
do drzew owocowych. W każdym bądz razie należy się
z tern liczyć, że przy dużych dawkach potasu w postaci kainitu
może występować znaczniejsze zasolenie, to też powiedzieć
możemy, że przy mniejszych dawkach potasu prawdopodobnie
odpowiedniejszym będzie kainit, przy wyższych dawkach odpowiedniejszymi
będą wysokoprocentowe nawozy potasowe.